Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Освітній менеджмент


Навчальний посібник /За заг. редакцією Л.І.Даниленко, Л.М.Карамушки. - К. : Шкільний світ, 2003. - 400 с.

Даний посібник підготовлений учасниками Українсько-Голандської програми з освітнього менеджменту (Ukrainian-Dutch Educational Management program – UDEM 2001-2003 р.р.), яка присвячена розробці професійних стандартів діяльності директора школи.


Зазначена програма здійснювалася з ініціативи Європейської Асоціації директорів шкіл,   Голландської Асоціації шкільних менеджерів, Школи освітнього менеджменту при Амстердамського університету (NSO), Асоціації керівників шкіл України за фінансової підтримки фонду "MATRA" Європейського Союзу та Міністерства закордонних справ Голландії, Програма затверджена  Міністерством освіти і науки України.

Авторами даного посібника розроблено і апробовано в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти 11-ти компонентний навчальний модуль з підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів, адаптований до європейського стандарту керівника школи.

Рекомендований викладачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, слухачам курсів підвищення кваліфікації, іншим педагогічним працівникам.

 

ЗМІСТ

Вітальне слово Міністра освіти і науки України В.Г.Кременя

Вступне слово Президента АКШУ  О.М.Онаць

Вступне слово координатора проекту UDEM(з української сторони) І.П.Козіної
Вступне слово координатора проекту UDEM(з голландської сторони сторони)Германа Босмана

Вступне слово наукового консультанта проекту (з голландської сторони)  Пітера Карстаньє

Передмова до книги наукових редакторів навчального посібника, учасників проекту UDEMЛ.М.Карамушки, Л.І.Даніленко

       

СТАНДАРТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ (ПРОЕКТ)

МОДЕРНІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

ЧАСТИНА 1. МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ: СУТНІСТЬ, ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ

Модуль 1. Менеджмент організацій

 1.1. Поняття про організації та їх функції.

 1.2. Основні підходи та принципи аналізу діяльності організацій в сучасних умовах.

 1.3. Особливості освітніх організацій.

 1.4. Моделювання в теорії і практиці управління освітніми організаціями.

 1.5. Практика моделювання в управлінні сучасними школами.

 1.6. Технологія моделювання розвитку школи.

Питання для повторення та самоперевірки.

Список використаної та рекомендованої літератури.

Модуль 2. Стратегічний менеджмент

2.1. Типи, фактори та етапи розвитку стратегічного управління.

2.2.Сутність і специфіка стратегічного управління.

2.3. Мета і місія у стратегічному менеджменті.

2.4.Характерні ознаки стратегічного мислення керівника та персоналу організації.

2.5. Стратегія розвитку організації.

2.6. Середовище організації..

2.7. Стратегічне планування та його основні переваги.

Питання для повторення та самоперевірки.

Список використаної та рекомендованої літератури.

Модуль 3. Менеджмент інновацій

3.1. Наукові й нормативно-правові ознаки менеджменту іновацій.

3.2. Управління інноваційним освітнім процесом у школі.

3.3. Інноваційні освітні проекти та управління ними.

3.4. Уроки інноваційних перетворень

3.5. Інноваційна культура школи.

Питання для повторення та самоперевірки.

Список використаної та рекомендованої літератури.

Модуль 4. Шкільний менеджмент

4.1. Зміст та особливості шкільного менеджменту.

4.2. Мета та завдання шкільного менеджменту.

4.3. Принципи шкільного менеджменту.

4.4. Функції шкільного менеджменту.

4.5. Раціональність в шкільному менеджменті.

Питання для повторення та самоперевірки.

Список використаної та рекомендованої літератури.

 

ЧАСТИНА 2. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВЗАЄМОДІЇ КЕРІВНИКІВ І ПЕРСОНАЛУ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Модуль 5. Лідер в освіті

5.1. Поняття про лідерство та управління (керівництво).

5.2. Основні вміння та ролі лідерів.

5.3. Типи лідерів

5.4.Особливості шкільних лідерів

5.5. Характеристика основних стилів керівництва

5.6. Теорія ситуативного лідерства.

5.7. Ефективність стилю  керівництва

Питання для повторення та самоперевірки.

Список використаної та рекомендованої літератури.

Модуль 6. Менджмент персоналу

6.1. Основні наукові підходи в теорії управління персоналом.

6.2. Необхідність та основні етапи введення змін в роботі з персоналом

6.3. Відбір та набір персоналу.

6.4. Мотивація персоналу.

6.5. Аналіз діяльності і оцінка персоналу.

6.6. Розвиток персоналу.

Питання для повторення та самоперевірки.

Список використаної та рекомендованої літератури.

Модуль 7. Організаційна культура школи

7.1. Місія шкільної культури.

7.2. Шкільна культура як система.

7.3. Сфера самодіяльності і самоцінності шкільного персоналу в контексті організаційної культури

7.4. Професіоналізм і організаційна культура.

7.5. Самоактивність керівника школи в національному культуротворенні.

7.6. Досвід керівника у впровадженні організаційної культури.

Питання для повторення та самоперевірки.

Список використаної та рекомендованої літератури.

 

ЧАСТИНА 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Модуль 8. Управління якістю школи

8.1. Поняття про якість та основні підходи до її вивчення.

8.2. Роль інформаційної системи в забезпеченні якості школи.

8.3. Покращення якості.

8.4. Забезпечення якості.

Питання для повторення та самоперевірки.

Список використаної та рекомендованої літератури.

Модуль 9. Маркетинг в освіті та зв’язки з громадкістю

9.1 Зміст та особливості маркетингу у сфері освіти.

9.2 Маркетингова діяльність директора школи.

9.3. Маркетинговий аналіз і контроль.

9.4. Способи реалізації маркетингових процесів.

9.5. Зв’язки з громадкістю.

Питання для повторення та самоперевірки.

Список використаної та рекомендованої літератури.

Модуль 10. Фінансовий менеджмент

11.1. Концептуальні основи фінансового менеджменту.

11.2 Фінансова система освітнього закладу.

11.3 Постановка та реалізація фінансового менеджменту.

11.4. Здійснення інвестицій в освітню діяльність.

11.5. Фінансування освіти: проблеми та можливості їх вирішення.

Питання для повторення та самоперевірки.

Список використаної та рекомендованої літератури.

Модуль 11.  Психолого-управлінське консультування в освіті

11.1.Поняття про  психолого-управлінське консультування

11.2.Особливості психолого-управлінського консультування

11.3.Модель психолого-управлінського консультування

11.4. Ефективність психолого-управлінського консультування

11.5.Стратегія навчання в психолого-управлінському консультуванні.   

(Зміст і технологія проведення "Тренінгу  спілкування").

Питання для повторення та самоперевірки.

Список використаної та рекомендованої літератури.

 

Післямова

Список членів авторського колективу-учасників проекту

© 2002-2022 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ