Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.



Ткалич М.Г. Гендерна психологія


Навч. посіб. / М.Г. Ткалич. – К.: Академвидав, 2011. – 248 с.

Стереотипне розуміння статі, різноманітні упередження щодо відносин чоловіків і жінок у суспільній та міжособистісній сферах формувалися тисячоліттями. Тривалий час вони виконували важливу регулятивну функцію.


Цивілізаційний прогрес значною мірою позбавив актуальності погляд на чоловіків і жінок як на «сильну» і «слабку» половини людства. Нове бачення цієї проблеми пропонують гендерні концепції, що проголошують рівноправність статей як передумову суспільної гармонії. Цей принцип покладено в основу пропонованого навчального посібника, у якому, крім загальнотеоретичних, методологічних питань, розкрито соціально-психологічні основи гендерної ідентичності, гендерної соціалізації, гендерних відмінностей, вплив гендерних стереотипів на розвиток особистості, соціально-психологічну феноменологію гендерних ролей.
Адресований студентам вищих навчальних закладів. Буде корисний психологам, соціологам, педагогам, усім, хто цікавиться гендерною проблематикою.

 

ЗМІСТ

1. Основні засади гендерної психології
1.1. Гендерна психологія як наука

Структура гендерного знання 
Предмет і завдання гендерної психології 
Методи дослідження в гендерній психології

1.2. Історія становлення гендерної психології
Роль фемінізму в розвитку гендерної теорії
Розвиток гендерної проблематики в зарубіжній психології
Парадигми гендерних досліджень
Гендерні дослідження в пострадянській психології

1.3. Гендер у психологічному вимірі
Гендер як соціальна категорія
Відмінності та співвідношення понять «стать» і «гендер»
Психологічна стать особистості
Основні теорії гендеру
 

2. Соціально-психологічні основи гендерної ідентичності
2.1. Концепції гендерної ідентичності
Проблема ідентичності особистості у психологічній науці
Гендерна ідентичність
Маскулінність, фемінність, андрогінність як гендерні властивості особистості
Підходи до формування гендерної ідентичності
Етапи формування гендерної ідентичності
Види гендерної ідентичності

2.2. Гендер і сексуальність
Зв’язок сексуальності з гендерною ідентичністю
Концепції сексуальності
Сценарії сексуальності
Трансформація чоловічої і жіночої сексуальності
Сексуальні права особистості
Порушення сексуальних прав особистості

2.3. Інверсія статевих орієнтацій. Трансгендер
Гомосексуалізм як гендерна інверсія
Бігендерність
Інтерсексуальність
Транссексуалізм
Трансвестизм
Підходи до пояснення гендерних інверсій
 

3. Гендерна соціалізація, гендерні стереотипи та ролі
3.1. Загальні проблеми гендерної соціалізації
Сутність і чинники соціалізації особистості
Основні інститути та агенти гендерної соціалізації

3.2. Роль гендерних стереотипів у життєдіяльності особистості
Соціально-психологічна природа стереотипізації
Гендерні стереотипи як соціально-психологічні феномени
Психологічні та соціальні функції гендерних стереотипів
Гендерні стереотипи в мові, ЗМІ та рекламі
Вплив гендерних стереотипів на розвиток особистості

3.3. Соціально-психологічна феноменологія гендерних ролей
Традиційні гендерні ролі
Норми жіночої гендерної ролі
Норми чоловічої гендерної ролі
Гендернорольові дисгармонії
Гіпергендерна рольова поведінка
Сексизм

Психологічний практикум

Термінологічний словник

Література

© 2002-2022 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ