Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Бондарчук О. І., Вакуліч Т.М. Психологія девіантної поведінки


Навч. посіб. / О. І. Бондарчук, Т. М. Вакуліч. - К.: Наук, світ., 2010. - 230 с.

У навчальному посібнику наведено характеристику психологічних особливостей девіантної поведінки особистості, розкрито чинники її виникнення. Розглянуто основні напрями діяльності практичного психолога щодо надання психологічної допомоги особистості з девіаціями поведінки.


Призначений для студентів - майбутніх практичних психологів, викладачів і всіх, хто бажає підвищити психологічну компетентність у сфері психології девіантної поведінки.

 

ЗМІСТ

 

Частина 1

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ

Розділ 1. Зміст і види девіантної поведінки особистості

1.1.  Поняття про девіантну поведінку

1.2.  Види девіантної поведінки

1.3.  Стадії та рівні розвитку девіантної поведінки

1.4.  Теоретичні підходи до пояснення феномена психологічної жертви

1.5. Сутність, форми прояву та етапи розвитку віктимної поведінки

Питання та завдання для самоконтролю

Список використаної і рекомендованої літератури

Розділ 2. Чинники девіантної поведінки особистості.......................

2.1.   Соціальні чинники девіантної поведінки

2.2.   Соціально-психологічні чинники девіантної поведінки..........

2.3.   Педагогічні чинники девіантної поведінки особистості.........

2.4.   їндивідуально-психологічні чинники девіантної поведінки особистості

2.5.Чинники віктимної поведінки особистості

Питання та завдання для самоконтролю

Список використаної і рекомендованої літератури

Розділ 3. Гендерно-вікові аспекти девіантної поведінки особистості

3.1.  Особливості виникнення опору виховним впливам у дошкільному віці

3.2.   Шкільна дезадаптація, відсутність навичок взаємодії з соціумом як передумови девіантної поведінки молодшого школяра

3.3.   Вікові особливості становлення особистості підлітка і їх вплив на відхилення в поведінці

3.4.   Психологічні особливості формування віктимної поведінки підлітка у процесі соціалізації

3.5.Міжособистісна залежність як прояв віктимної поведінки жінок

     3.6. Гендерні особливості девіантної поведінки особистості

Питання та завдання для самоконтролю

Список використаної і рекомендованої літератури.........................................

 

Частина 2.

ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГА ЩОДО НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБИСТОСТЯМ З ДЕВІАЦІЯМИ ПОВЕДІНКИ

Розділ 4. Психологічна діагностика особистості з девіаціями поведінки

4.1.   Мета і стадії психологічної діагностики девіантної поведінки особистості

4.2.   Методи психологічної діагностики змісту і чинників девіантної поведінки особистості

4.3.   Психологічна діагностика особистості з віктимною поведінкою

Питання та завдання для самоконтролю

Список використаної і рекомендованої літератури

Розділ 5. Психологічні основи профілактики та корекції девіантної поведінки особистості

5.1.   Зміст, функції, етапи профілактики та корекції девіантної поведінки особистості

5.2.   Форми та методи профілактики й корекції девіантної поведінки особистості

5.3.   Вікові особливості профілактики та корекції девіантної поведінки

5.4.   Психологічні основи профілактики та корекції віктимної поведінки особистості

5.5.   Основні напрями, види та принципи профілактики віктимної поведінки особистості

5.6.   Форми та методи психологічної корекції віктимної поведінки особистості

Питання та завдання для самоконтролю

Список використаної і рекомендованої літератури

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

© 2002-2022 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ