Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Винославська О.В., Малигіна М.П. Людські стосунки


Навчальний посібник. – 3-тє вид. перероб. і доповн. – К.: Комп'ютерпрес, 2010. – 14 с.

Вивчення людських стосунків має практичну значимість для студентів, молодих фахівців та працівників із чималим досвідом роботи: набуті знання допоможуть зрозуміти вплив своїх ставлень на запланований результат, знайти пристойні виходи з найскладніших ситуацій, вдосконалити свої стосунки із співробітниками та керівником.


Посібник може бути використаний для навчання студентів в аудиторії, тренування персоналу та керівників організацій, самостійного вивчення.

Для студентів, викладачів, працюючих фахівців й усіх тих, хто ціка­виться проблемами психології, менеджменту, бізнесу.

Зміст

Переднє слово

Передмова

Вступ

 

Розділ 1. Вертикальні та горизонтальні стосунки

                 в організації

                            Тема 1.1. Ви та ваше ставлення.

Поняття установки

Тема 1.2. Вертикальні і горизонтальні службові 

взаємовідносини

                             Тема 1.3. Керівник і психологічний клімат

у колективі

 

Розділ 2. Конфлікти

Тема 2.1. Природа службових взаємовідносин

Тема 2.2. Джерела агресії

Тема 2.3. Запізнення та відсутність на роботі

 

Розділ 3. Будуємо продуктивні взаємини

Тема 3.1. Найсерйозніші помилки у міжособистісних  взаєминах

Тема 3.2. Як поновити стосунки

Тема 3.3. Коригування ставлення

Психологічний практикум

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Тест вправа “Потреба вдосконалення в людських стосунках” Тест-вправа “Готовність до спілкування”

Тест-вправа “Ідеальний підлеглий очима керівника”

Тест-вправа “Я і мій керівник”

Ситуація “Урок”

Ситуація “Рішення”

 

Тест-вправа “Мої взаємовідносини

з оточуючими”

Тест-вправа “Як позбутися агресивності”

Тест-вправа “Мій рівень толерантності”

Ситуація “Конфронтація”

Ситуація “Вибір”

Тест-вправа “Чи вмію я слухати” 

Тест-вправа “Мої життєві цінності”

Тест-вправа “Регулювання ставлення”

Ситуація “Стратегія”

Ситуація “Якості”

 

Післямова

Українсько-англійський тлумачний словник основних понять з людських стосунків

 

Покажчик основних психологічних понять

і використаних термінів

Додаток

 

 

© 2002-2022 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ