Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Технологія психологічної підготовки персоналу освітніх організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін (на матеріалі освітніх організацій)


Навчальний посібник / за наук. ред. Л.М. Карамушки. – К.: Наук. світ, 2008. – 230 с.

У навчальному посібнику розкрито технологію психологічної підготовки персоналу організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін (на матеріалі освітніх організацій). Розкрито зміст технологічного підходу як важливого засобу оптимізації діяльності освітніх організацій у сучасних умовах, основні види психолого-управлінських технологій, зміст інтерактивних технік, які можуть бути використані в процесі реалізації технологічного підходу.


Детально проаналізовано технологію підготовки персоналу освітніх організацій до роботи в умовах соціальио-економічних змін, розкрито її мету та основні завдання, зміст, структуру, змістовно-цільові та організаційні форми використання. Описано зміст 14 тренінгових сесій, які покладено в основу технології.

Подано психологічний практикум з детальним описом діагностичного інструментарію для вимірювання психологічних феноменів, що є предметом аналізу кожної із 14 тренінгових сесій.

Розрахований на керівників та педагогічних працівників освітніх організацій, шкільних психологів, викладачів і слухачів курсів інститутів післядипломної педагогічної освіти, науковців, а також усіх, хто цікавиться проблемами діяльності освітніх організацій в умовах соціально-економічних змін.

Зміст

 

Вступ

 

ЧАСТИНА 1. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

 

 

 

Розділ 1. Зміст та особливості технологічного підходу

 

1.1. Поняття про технологічний підхід та сутність технологій. . . . . .

 

1.2. Особливості гуманітарних  та  психологічних технологій

 

1.3.Психолого-організаційні технології як різновид психологічних технологій

 

 

1.4. Основні види психолого-організаційних технологій та можливості їх використання в освітніх організаціях

 

 

Розділ 2. Роль інтерактивних технік у процесі реалізації технологічного підходу

 

 

2.1. Поняття про інтерактивні техніки та їх роль у реалізації технологічного підходу. . . . . . . . . . .

 

 

2.2. Роль організаційно-спрямовуючих інтерактивних технік у забезпеченні технологічного підходу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

2.3. Особливості використання змістовно-смислових інтерактивних технік  у процесі реалізації технологічного підходу. . . . . . . . . . . . .

 

 

ЧАСТИНА 2.  ЗМІСТ,  СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ  ПЕРСОНАЛУ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО РОБОТИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН

 

 

 

 

Розділ 1. Загальна характеристика технології підготовки  персоналу освітніх організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін

 

 

 

1.1. Основні форми використання технологічного підходу для психологічного забезпечення діяльності освітніх організацій. . . 

 

 

1.2. Мета й основні завдання технології підготовки персоналу освіт­ніх організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін. . .

 

 

 

1.3. Загальний дизайн технології  підготовки  персоналу освітніх організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін. . . . . . .

 

 

1.4. Основні інтерактивні техніки для реалізації технології    підготовки  персоналу освітніх організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

1.5. Структура технології підготовки персоналу освітніх організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін

 

 

1.6. Змістовно-цільові та організаційні форми використання технології підготовки  персоналу освітніх організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін

 

Розділ 2. Система тренінгових занять як  форма технології для підготовки персоналу освітніх організацій до  управління змінами в освітніх організаціях

 

2.1. Тренінгова сесія 1. «Особливості соціально-економічних змін та їх вплив на зміни в освітніх організаціях»

 

 

2.2. Тренінгова сесія 2.  «Сутність змін в освітніх організаціях»

 

2.3. Тренінгова сесія 3. «Психологічні проблеми, що виникають у процесі управління змінами в освітніх організаціях». . . . . . . . . . . . .

 

 

2.4. Тренінгова сесія 4. «Опір персоналу освітніх організацій змінам та психологічні умови його подолання»

 

 

2.5. Тренінгова сесія 5.«Психологічні основи діяльності команд із введення змін в освітніх організаціях»

 

 

2.6. Тренінгова сесія 6. «Формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій для управління змінами в освітніх організаціях»

 

 

2.7.Тренінгова сесія 7. «Особливості прийняття управлінських рішень щодо введення змін в освітніх організаціях»

 

 

2.8.Тренінгова сесія 8. «Особливості  спілкування  в організації у процесі введення змін». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

2.9.Тренінгова сесія 9.«Формування   підприємницької поведінки у персоналу освітніх організацій для забезпечення ефективного управління змінами в освітніх організаціях»

 

 

 

2.10. Тренінгова сесія 10. «Етнічна толерантність персоналу як чинник успішного введення змін в освітніх організаціях»

 

 

2.11. Тренінгова сесія 11. «Психологічні умови забезпечення осо­бистісного розвитку персоналу освітніх організацій в умовах змін»

 

 

2.12. Тренінгова сесія 12. «Розвиток конкурентоздатної особистості в освітніх організаціях   в умовах соціально-економічних змін». . . .

 

 

2.13. Тренінгова сесія 13. «Розвиток конкурентоздатної команди в освітній організації в умовах соціально-економічних змін». . . . . . . .

 

 

2.14. Тренінгова сесія 14. «Розвиток конкурентоздатної освітньої організації в умовах соціально-економічних змін»

 

 

Розділ 3. Психологічний практикум

 

3.1. Методики для тренінгової сесії 1. «Особливості соціально-економічних змін та їх вплив на зміни в освітніх організаціях»

Методика 1. Анкета  «Оцінка соціально-економічних змін» 

Методика 2. Анкета «Оцінка спрямованості (позитивної, негативної, невизначеної)»

 

3.2.  Методики для тренінгової сесії 2. «Сутність змін в освітніх організаціях»

Методика 1.  Опитувальник «Як Ви ставитесь до змін?»

Методика 2. Опитувальник «Якість організаційної культури. Довіра»

Методика 3. Опитувальник «Локус контролю»

 

3.3. Методики для тренінгової сесії 3. «Психологічні проблеми, що виникають у процесі управління змінами в освітніх організаціях»

Методика 1. «Діагностика самооцінки психічних станів» Г. Айзенка

Методика 2.  Тест «Стійкість до стресу»

Методика  3.  Опитувальник «Визначення асертивності»

 

3.4. Методики для тренінгової сесії 4. «Опір персоналу освітніх організацій змінам та психологічні умови його подолання»

Методика 1. Анкета «Опір змінам в організаціях»

Методика  2. Опитувальник «Виявлення толерантності (терпимості) до невизначеності»

Методика 3. Тест «Самоактуалізаційний тест» (Шкала гнучкості поведінки)

 

3.5. Методики для тренінгової сесії 5. «Психологічні основи діяльності команд із введення змін в освітніх організаціях»

Методика 1. «Орієнтація стилю діяльності менеджера або працівника організації на формування команди»(Опитувальник Р. Блейка – Дж. Мутон)

Методика 2. Анкета «Особливості діяльності команд із введення змін в організаціях»

 

 

3.6. Методики для тренінгової сесії 6. «Формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій для управління змінами в освітніх організаціях»

Методика 1. Опитувальник «Визначення психологічних типів залежно від ступеня оптимізму та активності (енергійності) особистості»

Методика 2. Опитувальник «Який Ваш креативний потенціал?»

Методика 3. Опитувальник «Методика визначення загальної та соціальної ефективності» М. Шеєра, Дж. Маддукс, адаптація А.В. Боярцевої

 

3.7.  Методики для тренінгової сесії  7. «Особливості прийняття управлінських рішень щодо введення змін в освітніх організаціях»

Методика 1. Опитувальник «Уміле розв’язання проблеми»

Методика 2.  Тест «Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху» Т. Елерса

Методика 3. Тест «Методика діагностики особистості на мотивацію уникнення невдач» Т. Елерса

Методика 4. Тест «Діагностика ступеня готовності до ризику» Р. Шуберта

 

3.8.  Методики для тренінгової сесії 8.«Особливості  спілкування  в організації у процесі введення змін»

Методика 1. Тест «Методикадіагностики комунікативної установки»   В. Бойка

Методика 2. Тест «Методика діагностики домінуючої стратегії психологічного захисту в спілкуванні» В. Бойка

Методика 3. «Тест-опитувальник соціально-комунікативної компетентності»

 

3.9.  Методики для тренінгової сесії  9. «Формування   підприємницької поведінки у персоналу освітніх організацій для забезпечення ефективного управління змінами в освітніх організаціях»

Методика 1. Анкета «Підприємницька поведінка в організаціях».

Методика 2. Методика «Тест на загальні здібності до підприємництва (GET TEST)»

 

3.10.  Методики для тренінгової сесії  10. «Етнічна толерантність персоналу як чинник успішного введення змін в освітніх організаціях» 

Методика 1. Опитувальник «Типи  етнічної ідентичності»

Методика 2. Опитувальник «Діагностичний тест відносин (ДТВ)»

 

3.11  Методики для тренінгової сесії 11.  «Психологічні умови забезпечення особистісного розвитку персоналу освітніх організацій в умовах змін»

Методика 1. «Методика САТ»

Методика 2. «Опитувальник самоставлення С.Р. Пантилєєва-В.В. Століна»

Методика 3. «Методика визначення рівня рефлексивності» А.В. Карпова

 

3.12. Методики для тренінгової сесії  12. «Розвиток конкурентоздатної особистості в освітніх організаціях   в умовах соціально-економічних змін»

Методика 1. Методика  «Тест на загальні здібності до підприємництва (GET TEST)»                     

 

3.13. Методики для тренінгової сесії  13. «Розвиток конкурентоздатної команди в освітній організації в умовах соціально-економічних змін»

Методика 1. Методика «Діагностика функціонально-рольових позицій в управлінській команді»

Методика 2.  Методика «Орієнтація стилю діяльності менеджера або працівника організації на формування команди»(Опитувальник Р. Блейка – Дж. Мутон)

 

3.14. Методики для тренінгової сесії 14. «Розвиток конкурентоздатної освітньої організації в умовах соціально-економічних змін»

 

Післямова

 

 

© 2002-2022 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ