Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Психологічний практикум «Діагностика перфекціонізму та трудоголізму особистості»


Проблема перфекціонізму та трудоголізму – одна із достатньо «гострих» та мало вивчених проблем в сучасних українських організаціях та в діяльності персоналу…


            Вона обумовлена бажанням організацій та персоналу досягти найвищих результатів через постійно зростаючі вимоги до організацій та працівників на ринку праці, високий рівень конкуренції, існуючий у суспільстві культ успіху та індивідуальних досягнень…

          Закономірно постає питання про вивчення природи цих феноменів, їх позитивних та негативних «векторів» впливу на життєдіяльність організацій та персоналу, а також підбір та використання діагностичного інструментарію, який би дозволив повноцінно дослідити перфекціонізм та трудоголізм особистості.

         Деякі із підходів до вивчення цієї проблеми представленов психологічному практикуму: 

          Карамушка Л. М., Бондарчук О. І., Грубі Т. В. Діагностика перфекціонізму та трудоголізму особистості: психологічний практикум/ Л. М. Карамушка, О. І. Бондарчук, Т. В. Грубі. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2018. – 64 с.

Автори психологічного практикуму підібрали та розподілили методики  на кілька груп, залежно від їх орієнтації на вивчення таких важливих аспектів означеного феномену:  1) схильності особистості до перфекціонізму; 2) аналізу основних структурних компонентів  перфекціонізму особистості; 3) вивчення типів перфекціонізму особистості (залежно від його спрямованості на активність різних суб’єктів соціальної взаємодії);4) дослідження типів перфекціонізму особистості (залежно від впливу перфекціонізму на різні аспекти життєдіяльності особистості); 5) діагностики трудоголізму особистості.

Розробки, представлені в психологічному практикумі, пройшли апробацію під час викладання навчальних курсів в Університеті менеджменту освіти НАПН України, Київському університеті імені Бориса Грінченка, а також під час проведення майстер-класів, організованих Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України та Українською Асоціацією організаційних психологів та психологів праці під час проведення психологічних форумів з організаційної та економічної психології в ряді міст України (Київ, Кам’янець-Подільський, Славське, Харків, Славське та ін.). Автори висловлюють щиру подяку керівникам цих організацій за можливість співпраці, реалізації інноваційних ідей.

Автори також щиро вдячні академіку Наталії Василівній Чепелєвій, професорам Павлу Володимировичу Лушину та Ользі Миколаївні Лозовій за фахові рецензії до психологічного практикуму.

Практикум доступний для завантаження в електронній бібліотеці НАПН України -http://lib.iitta.gov.ua/714480/

© 2002-2022 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ