Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Майстер-клас «Напруженість в організації: види, причини виникнення, технології профілактики та подолання» (19 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя)


19 жовтня 2018 р. у рамках програми IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку» (м. Запоріжжя) відбувся майстер-клас «Напруженість в організації: види, причини виникнення, технології профілактики та подолання» .


Майстер-клас провела  Карамушка Л.М., член-кор НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент Української асоціації організаційних психологів та психологів праці (УАОППП).

Під час проведення майстер-класу було розглянуто  питання, які стосуються сутності напруженості в організації та її основних видів на мезорівні (рівні аналізу організації в цілому та взаємодії персоналу та організації) та на мікрорівні (рівні персоналу). Було представлено класифікацію видів напруженості в організації, розроблену автором. Також було проаналізовано чинники виникнення соціальної напруженості в організації та умови її попередження та подолання.

Для проведення майстер-класу було використано різноманітні інтерективні форми роботи: роботи в малих групах, презентація творчих завдань, міжгрупове обговорення, «мозковий штурм», елементи ролльових ігор, аналітичні презентації та ін.

Учасниками майстер-класу були: студенти, магістри, аспіранти, докторанти, викладачі Запорізького національного університету, викладачі  ряду вищих навчальних закладів України, наукові співробітники НАПН України, практичні психологи освітніх та комерційних організацій м. Запоріжжя, представники державних та громадських інституцій та ін. 

Тема  та форми роботи майстер-класу викликали значний інтерес в його учасників.    

© 2002-2022 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ