Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.XІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ «ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» (12-13 квітня 2018 року, м. Київ)


12–13 квітня 2018 року в Київському національному торговельно-економічному університеті (м. Київ) відбулася ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку».


Організаторами конференціївиступилиМіністерство освіти і науки України, Національна Академія Педагогічних Наук України, Інститут психології імені Г.С. Костюка (лабораторія організаційної та соціальної психології), Київський національний торговельно-економічний університет (кафедра психології Київського національного торговельно-економічного університету), Українська асоціація організаційних психологів та психологів праці(УАОППП) та осередок УАОППП у Київському національному торговельно-економічному університеті.

Головою наукового комітетуконференції був Максименко Сергій Дмитрович, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України, Президент ВГО «Товариство психологів України». Співголовами наукового комітету конференції були: Мазаракі Анатолій Антонович, академік НАПН України, доктор економічних наук, професор, ректор Київського національного торговельно-економічного університету, Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, і Корольчук Микола Степанович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету, керівник осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці в Київському національному торговельно-економічного університеті.

У конференції брали участь очно та заочно понад 150 науковців, педагогів, практиків та студентів з різних регіонів України (Києва, Харкова, Кам’янця-Подільського, Львова, Дніпра, Запоріжжя, Сум, Хмельницького, Полтави, Луцька тощо) і Республіки Польща.

Робота конференції включала такі основні форми: відкриття; пленарне засідання, тематичні секції, майстер-класи, заключне засідання.

На відкритті з вітальним словом виступили Мазаракі Анатолій Антонович,академік НАПН України, доктор економічних наук, професор, ректор Київського національного торговельно-економічного університету, Максименко Сергій Дмитрович, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України, Президент ВГО «Товариство психологів України», Карамушка Людмила Миколаївна,член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, і Корольчук Микола Степанович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету, керівник осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці в Київському національному торговельно-економічного університеті.

На пленарному засіданні були представлено такі доповіді: «Об’єднання підприємців у системі підтримки і розвитку малого підприємництва в Україні» (В.М. Биковець, генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України), «Особливості суб’єктивного благополуччя керівників освітніх організацій залежно від їхніхкар’єрних орієнтації» (О.І. Бондарчук, завідувачка кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України), «Технологія поліфункціональної регуляції психічних станів особистості у профілактиці та подоланні професійного стресу» (І.В. Волженцева, доктор психологічних наук, професор, академік УТА, професор кафедри психології, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»), «Психологічна безпека педагога в сучасній освітній організації» (Г.О. Горбань, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології Запорізького національного університету), «Проблема співвідношення управлінської та економічної свідомості» (О.В. Дробот, доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти Національного авіаційного університету), «Соціальна напруженість в організації: сутність, види, наслідки, технологія профілактики та подолання» (Л.М. Карамушка, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, завідувач лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України), «Продуктивность организационной коммуникации в ситуации неопределенности» (А.А. Киселева, кандидат филологических наук, заместитель директора Института прикладной психологии «Гуманитарный центр», П.К. Власов, доктор психологических наук, директор Института прикладной психологии «Гуманитарный центр»), «Чинники професійного стресу у менеджерів з продажу» (М.С. Корольчук, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету, В.М. Корольчук, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету), «Психологічні особливості адаптації іноземних студентів до освітнього середовища» (М.С. Корольчук, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету, В.М. Корольчук, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету), «Внутрішньоорганізаційне підприємництво в освітніх організаціях: психологічний аспект» (О.В. Креденцер,кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психологіїІнституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України), «Психологічний захист населення в умовах надзвичайних ситуацій та збройних конфліктів» (С.М. Миронець, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету), «Податковий послух: оновлена модель «слизького схилу»» (О.В. Полунін, доктор психологічних наук, професор кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету), «Формування здорового способу життя серед студентської молоді» (А.М. Сипливий, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету), «Дослідження особливостей контрперенесення у взаємодії між працівниками та керівниками в організації» (І.І. Сняданко, доктор психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка»), «Эмоционально-стрессовая психотерапия в работе с личностным ростом клиентов» (Ж. Станишевская, докторант Опольского университета, Ополе, Польша), «Проблема классификации феномена созависимости как коморбидного явления в Международной классификации болезней» (М. Станишевский, докторант Опольского университета, Ополе, Польша), «Психолого-організаційній супровід персоналу організацій: завдання та технології» (М.Г. Ткалич, доктор психологічних наук, професор кафедри психології та соціальної роботи Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України), «Толерантність освітнього персоналу як детермінанта організаційної культури закладів освіти в умовах соціальної напруженості» (К.В. Терещенко, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітниклабораторії організаційної та соціальної психологіїІнституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України), «Повышение надежности психофизиологического отбора операторов Южно-Украинской АЭС» (Л.М. Шафран, доктор медицинских наук, Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта, Ю.В. Чумаева, кандидат психологических наук, Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта, А.П. Огуленко, Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта, Р.А. Боровицкая, Южно-Украинская АЭС).

Значну увагу на конференції було приділено роботі тематичних секцій. Паралельно працювали такі тематичні секції: тематична секція № 1 «Організаційна психологія», тематична секція № 2 «Економічна психологія» і тематична секція № 3 «Психологічні основи діяльності та підготовки фахівців для психологічного забезпечення діяльності організації». Керівниками тематичної секції № 1 «Організаційна психологія» були Карамушка Людмила Миколаївна,член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, і Корольчук Микола Степанович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету, керівник осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці в Київському національному торговельно-економічного університеті. Керівниками тематичної секції № 2 «Економічна психологія» виступили Креденцер Оксана Валеріївна,кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психологіїІнституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член Виконавчої дирекції Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, і Миронець Сергій Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету. У ролі керівників тематичної секції № 3 «Психологічні основи діяльності та підготовки фахівців для психологічного забезпечення діяльності організації» виступили Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук,старшийнауковий співробітниклабораторії організаційної та соціальної психологіїІнституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,член Виконавчої дирекції Української Асоціаціїорганізаційних психологів та психологів праці, і Вербицька Людмила Федорівна,кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету.

Під час конференції учасники дістали змогу відвідати різноманітні майстер-класи. Всього відбулося 9 майстер-класів, зокрема: майстер-клас «Психометрія в роботі з персоналом організацій: можливості психодіагностичного інструментарію» (Ведуча: Ткалич Маріанна Григорівна, доктор психологічних наук, професор кафедри психології та соціальної роботи Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці); майстер-клас «Технологія управління конфліктами та конфліктними ситуаціями як передумова збереження психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій» (Ведуча: Шевченко Антоніна Михайлівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці); майстер-клас «Психологія перфекціонізму викладачів вищої школи» (Ведуча: Грубі Тамара Валеріївна,кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка, керівник осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці в м. Києві); майстер-клас «Особливості розробки електронного курсу для навчання персоналу в бізнес-організації» (Ведучий: Паньковець Віталій Леонідович, кандидат психологічних. наук, доцент кафедри соціальної психології факультету психології Київський національний університет імені Тараса Шевченка, бізнес-тренер Е-КОМ, член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці); майстер-клас «Професійний вибір або яка професія ‑МОЯ?» (Ведучі: Хоменко В`ячеслав Дмитрович і Чумаченко Ганна Сергіївна, практичні психологи Центру педагогічних та психологічних досліджень Київського національного торговельно-економічного університету); майстер-клас «Від особистої приватності до приватної власності: соціально-психологічний практикум» (Ведуча: Дембицька Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України); майстер-клас «Виступати публічно!» (Ведуча: Вороп Інна Валерівна, практичний психолог Центру педагогічних та психологічних досліджень Київського національного торговельно-економічного університету); майстер-клас «Чи готовий український бізнес іти шляхом різноманітності та інклюзивності?» (Ведуча: Діденко Марина Сергіївна,старший викладач ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, психологиня, тренерка ВБО «Точка опори», експертка з питань впровадження «політик рівності» на робочому місті, автор тренінгів по толерантності та недискримінації для різноманітних професійних груп. Співавтор онлайн курсу«Залучайте найкращих: створюйте робочі місця без дискримінації», член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці); майстер-клас «Психофізіологічна експертиза для співробітників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці» (Ведучі: Олександр Іванович Паршак,науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, і Олена Валеріївна Романова, науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України).

Під час закриття конференції було підсумовано результати роботи тематичних секцій та майстер-класів, а також намічено плани майбутньої співпраці.Учасники конференції постановили: позитивно оцінити результати представлених на конференції наукових розробок з організаційної та економічної психології,зокрема, тих, які були спрямовані на дослідження психологічних технологій підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості;посилити співпрацю між науковими та освітніми інституціями з проблем організаційної та економічної психології; посилити представлення результатів розробки актуальних фундаментальних та прикладних проблем з організаційної та економічної психології у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях; підтримувати більш тісні контакти з зарубіжними фахівцями з організаційної та економічної психології; оперативно реагувати на потреби різних категорій фахівців та населення щодо отримання психологічної допомоги, зокрема, в рамках здійснення наукових та прикладних досліджень у організаційної психології військових організацій.

Учасники конференції роз’їхалися з живими спогадами про конференцію та прагненням і в подальшому проводити та відвідувати подібні акції.

Детально з електронною версією програми конференції та збірника, виданого за матеріалами конференції, можна ознайомитися на сайті Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України http://www.inpsy.naps.gov.ua та на сайті Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці www.uaoppp.com.ua.

У цілому, проведенняХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку» дало поштовхосмисленню основних напрямків та здобутків розвитку організаційної та економічної психології в Україні, а також сприяло професійній та особистісній самореалізації учасників, зародженню нових ідей і встановленню професійних контактів.

Науковий та організаційний комітети конференції висловлюють подяку Міністерству освіти і науки України, Національній академії педагогічних наук України, Інституту психології імені Г.С. Костюка, Київському національному торговельно-економічному університету, кафедрі психології Київського національного торговельно-економічного університету, Українській асоціації організаційних психологів та психологів праціі Центру організаційної та економічної психології, а також усім учасникам за організацію та проведення конференції.

 


pdf file

© 2002-2022 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ