Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ОСВІТНЬОГО ПЕРСОНАЛУ ДО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ» (30-31 березня 2018 р., м. Львів)


30–31 березня 2018 року в Національному університеті «Львівська політехніка» відбувся науково-практичний семінар «Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості» (в рамках серії науково-практичних семінарів «Технології роботи організаційних психологів»).


Організаторами семінару виступили Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (лабораторія організаційної та соціальної психології), Національний університет «Львівська політехніка» (Інститут права та психології, кафедра теоретичної та практичної психології), Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці (УАОППП) та осередок УАОППП у м. Львові.

Головою науково-організаційного комітету семінару був Максименко Сергій Дмитрович, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України, Президент ВГО «Товариство психологів України». Членами науково-організаційного комітету були: КарамушкаЛюдмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, Ортинський Володимир Львович, доктор юридичних наук, професор, директор Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», Варій Мирон Йосипович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка», і Сняданко Ірина Ігорівна, доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка», керівник осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці у м. Львові.

У семінарі брали участь очно та заочно близько 40 науковців, педагогів, практиків та студентів з різних регіонів України (Києва, Харкова, Кам’янця-Подільського, Львова, Дніпра, Запоріжжя, Сум, Хмельницького, Полтави, Луцька тощо).

На відкритті з вітальним словом виступили Максименко Сергій Дмитрович,академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент ВГО «Товариство психологів України», Ортинський Володимир Львович,доктор юридичних наук, професор, директор Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», Варій Мирон Йосипович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка», Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України,доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці.

Робота семінару складалася із чотирьох презентаційних сесій.

На презентаційній сесії № 1 були представлені такі доповіді:«Світоглядні технології пізнання як методологічні процедури суспільної взаємодії» (Максименко Сергій Дмитрович, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент ВГО «Товариство психологів України», «Роль організаційної культури освітніх організацій у подоланні соціальної напруженості» (Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України,доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці), «Сучасні проблеми управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах України в умовах соціальної напруженості» (Варій Мирон Йосипович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка»), «Психологічне безпечне освітнє середовище: сутність та умови створення» (Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»), «Формування самоконтролю менеджерів для покращення взаємодії з персоналом організації» (Сняданко Ірина Ігорівна, доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка», керівник осередку УАОППП у м. Львові), «Організаційно-психологічні умови формування професійної толерантності майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів» (Брюховецька Олександра Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та особистісного розвитку ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»).

Презентаційна сесія № 2 включала такі презентації: «Роль міжетнічної взаємодії в освітньому середовищі в умовах соціальної напруженості» (Семенів Наталя Миронівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедритеоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка»), «Внутрішньоорганізаційне підприємництво в освітніх організаціях: психологічний аспект» (Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психологіїІнституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член Виконавчої дирекції Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці), «Роль організаційної культури у формуванні конкурентоспроможності особистості» (Баранюк Назарій Ігорович, асистент кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка» Гоза Василина Михайлівна, асистент кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка»), «Толерантність освітнього персоналу як детермінанта організаційної культури закладів освіти в умовах соціальної напруженості» (Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітниклабораторії організаційної та соціальної психологіїІнституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,член Виконавчої дирекції Української Асоціаціїорганізаційних психологів та психологів праці), «Психологічні особливості конкурентноспроможності працівників банківських організацій» (Калин Романна Юріївна, аспірант кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка»).

Напрезентаційній сесії № 3 увазі учасників семінару були представлені доповіді: «Застосування арт-методів в розвитку організаційної культури освітнього закладу в умовах соціальної напруженості» (Березовська Лариса Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Мукачівський державний університет), «Особливості організаційної культури майбутніх практикуючих психологів в умовах соціальної напруженості» (Волошина Неоніла Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка»), «Збереження здорової самооцінки працівників освіти в умовах соціальної напруженості» (Горошкевич Надія Євгенівна, старший викладач кафедри теоретичної та практичної психології НУ «Львівська політехніка»), «Особливості професійної мобільності в діяльності науково-педагогічного персоналу вищої школи»(Грубі Тамара Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Гринченка), «Психологічні умови розвитку толерантності до невизначеності персоналу організацій в умовах соціальної напруженості» (Івкін Володимир Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітниклабораторії організаційної та соціальної психологіїІнституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,член Виконавчої дирекції Української Асоціаціїорганізаційних психологів та психологів праці), «Психологічна підтримка онкохворих дітей в рамках проекту «Життя в хворобі»» (Карамушка Тарас Вікторович,кандидат психологічних наук, асистент кафедри соціальної роботиКиївського національного університету імені Тарас Шевченка), «Психологічна підготовка персоналу організацій до прийняття управлінських рішень в умовах соціальної напруженості» (Ковальчук Олександр Сергійович,науковий співробітниклабораторії організаційної та соціальної психологіїІнституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член Виконавчої дирекції Української Асоціаціїорганізаційних психологів та психологів праці), «Теоретичний аналіз особливостей професійної діяльності персоналу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту державної служби україни з надзвичайних ситуацій» (Ковровський Юрій Григорович, кандидат психологічних наук,начальник науково-дослідного відділу Інституту державного управління у сфері цивільного захисту), «Реалізація менеджерами освітніх організацій традиційних та інноваційних стилів управління» (Клочко Алла Олексіївна, кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-навчальної роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти), «Особливості корупціогенної організаційної культури та її вплив на співробітників в умовах соціальної напруженості» (Лозинський Олег Михайлович, старший викладач кафедри теоретичної та практичної психології НУ «Львівська політехніка»), «Психологічна адаптація та преадаптація студентів в умовах соціальної напруженості» (Новікова Жанна Михайлівна, асистент кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка»), Проблематика підтримання психічного здоров'я працівника на робочому місці в організації в умовах соціальної напруженості» (Романець Зоя Олексіївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка»).

Презентаційна сесія № 4 включала в себе такі презентації: «Зміни в поведінці та діяльності педагогічних працівників в умовах соціальної напруженості» (Білозерська Світлана Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка), «Розвиток особистісних якостей, важливих для соціальної активності молоді» (Карамушка Маргарита Ігорівна, аспірантка кафедри психології розвитку Київського національного університету імені Тарас Шевченка), «Психологічні особливості професійного стресу керівників структурних підрозділів вищого навчального закладу в умовах соціальної напруженості» (Куриця Денис Іванович, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології освіти, заступник декана з навчально-методичної роботи факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка), «Розвиток креативного потенціалу організацій в умовах соціальної напруженості» (Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітниклабораторії організаційної та соціальної психологіїІнституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член Виконавчої дирекції Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці), «Проблема громадського психічного здоров'я в умовах соціальної напруженості» (Легендзевич Галина Ярославівна, старший викладач кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка»), «Психолого-педагогічна корекція асоціальної поведінки реабілітації неповнолітніх в умовах соціальної напруженості» (Макаренко Стефанія Стефанівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка»), «Психологічні особливості розвитку Я-образу вчителя в умовах соціальної напруженості» (Прокопенко Олена Антонівна, старший викладач кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»), «Особливості реалізації програми економіко-психологічного активного навчання з оптимізації економічного самовизначення студентської молоді» (Сич Василь Михайлович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка), «Особливості вибору засобів попередження та управління конфліктами у педагогічному колективі» (Чаусова Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та особистісного розвитку ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»).

Після завершення семінару було прийнято рішення  про те, що необхідно позитивно оцінити результати наукових досліджень, які здійснюються в рамках виконання наукової теми, за якою відбувся науково-практичний  семінар і відмітили доцільність  їх практичного впровадження в діяльності освітніх організацій.

У рамках семінару  прийнято рішення про укладання угоди між Інститутом психології імені Г.С. Костюка (лабораторія організаційної та соціальної психології), Українською Асоціацією організаційних психологів і психологів праці та Національним університетом «Львівська політехніка» (кафедра теоретичної та практичної психології), а також підкреслено необхідність продовження співпраці між названими інституціями з використанням нових форм роботи (літні та зимові школи, спільні наукові дослідження, публікації тощо).

Під час закриття семінару було проведено засідання членів УАОППП, на якому обговорювалися стратегії подальшого співробітництва УАОППП з кафедрою теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка», визначалися напрямки подальшої діяльності осередку УАОППП у м. Львові і пропонувалося створення студентського осередку УАОППП в Національному університеті «Львівська політехніка» та ін.

Також оргкомітетом семінару була запропонована цікава культурна програма для його учасників: вони відвідали змістовну та насичену чудову екскурсію «Відомі жінки Львова», Високий замок та  багато історичних та культурних пам’яток Львова,  активно поспілкувалися в затишних і неповторних львівських кав’ярнях.

Учасники семінару роз’їхалися з живими спогадами про подію та з прагненням і в подальшому проводити та відвідувати подібні акції.

У цілому, проведеннянауково-практичної «Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості» (в рамках серії науково-практичних семінарів «Технології роботи організаційних психологів»)дало поштовхосмисленню основних напрямків та здобутків розвитку організаційної та економічної психології в Україні, а також сприяло професійній та особистісній самореалізації учасників, зародженню нових ідей і встановленню професійних контактів.

Науковий та організаційний комітети семінару висловлюють подяку Національній Академії Педагогічних Наук України, Інституту психології імені Г.С. Костюка, Національному університету «Львівська політехніка» і кафедрі теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка», лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка, а також усім учасникам за організацію та проведення семінару.


pdf file

© 2002-2022 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ